Kas atvyksta mainams į Lietuvą?

Kasmet, prieš prasidedant mokslo metams, į Lietuvą atvyksta apie 10 mainų moksleivių iš vio pasaulio. Pagal YFU mainų programas Lietuvoje jau svečiavosi ir gyveno moksleiviai iš Argentinos, Belgijos, Čilės, Meksikos, Olandijos, Suomijos, Šveicarijos, JAV, Turkijos, Vokietijos ir kitų valstybių. Šiuo metu Lietuvoje mokosi 8 mainų moksleiviai iš JAV, Belgijos, Ispanijos, Austrijos ir Vokietijos, o naujaisiais 2019-2020 m.m. sulauksime moksleivių ir iš Meksikos, Italijos, Šveicarijos bei Vokietijos. 

Visuomet stengiamės rasti šeimai labiausiai tinkantį moksleivį - atsižvelgiame į šeimos ir moksleivio poreikius, taip pat stengiamės atrasti panašumų, bendrų polinkių ir interesų.

Lietuvoje gyvenantys mainų moksleiviai lanko valstybines arba privačias mokyklas, kur su savo bendraamžiais mokosi lietuvių kalba. Popamokinę veiklą, būrelius ir užsiėmimus moksleiviai renkasi savarankiškai, atsižvelgdami į savo interesus, hobius ir gebėjimus.

Be įprastinės vidurinės mokyklos mainų programos, į Lietuvą atvykstantys moksleiviai gali rinktis ir vieną iš dviejų specializuotų programų.Pirmoji - Baltijos regiono studijų programa, kurios metu moksleiviai lanko paskaitas Kauno Vytauto Didžiojo universitete. Antroji -  krepšinio programa. Jos metu moksleiviai papildomai lanko šio sporto treniruotes vienoje iš miesto, kuriame gyvena, krepšinio mokyklų. Moksleivių priėmimu į šias specialias programas rūpinasi YFU Lietuva.

Visi atvykstantys mainų moksleiviai yra 15-18 metų amžiaus. Kiekvienas potencialus mainų moksleivis dalyvauja specialioje atrankoje, kurios metu atidžiai tikrinama jų motyvacija, pasirengimas ir sugebėjimas dalyvauti YFU mainų programoje. Prieš atvažiuodami į Lietuvą moksleiviai gauna geras savo mokytojų ir kitų bendruomenės narių rekomendacijas. Kai kuriems itin gabiems ir aktyviems moksleiviams skiriamos siunčiančiosios šalies stipendijos. Be to, kiekvienas moksleivis ir jo gimtieji tėvai pasirašo griežtas YFU taisykles, apibrėžiančias jų teises, pareigas ir elgesį mainų programos metu. 

Mainų moksleiviai mūsų šalyje reguliariai dalyvauja YFU organizuojamuose mokymuose, susitikimuose ir seminaruose, kurie siekia kiekvieną moksleivį paruošti gyvenimui naujoje šeimoje ir bendruomenėje, taip pat atsakyti į visus moksleiviui kylančius klausimus ir padėti prisitaikyti. 

Tapkit priimančiąja šeima Susisiekit su mumis

Šeimų istorijos

Tapkit priimančiąja šeima Susisiekit su mumis

Spendimas praleisti metus už tūkstančių kilometrų nuo namų buvo geriausias iki šiol.
Akvilė
mainų metai Čilėje

24
Jei tektų pakartoti mainus, neabejotinai rinkčiausi Braziliją. Ten atradau savo svajonę –  muziką. 
Algimantas
Brazilija
Mainų metai Belgijoje visiškai pakeitė mano gyvenimą.
Kristina
mainų metai Belgijoje