Kas yra priimančioji šeima?

Jei svarstote dalyvavimo mainuose galimybę, jums tereikia užpildyti šią anketą.

YFU mainų programos - puiki idėja lietuvių šeimoms, norinčioms pažinti kitas šalis ir kultūras! YFU suteikia unikalią galimybę į savo šeimą priimti mainų moksleivius iš įvairių pasaulio šalių, kurie į Lietuvą atvyksta semestrui arba visiems mokslo metams.

Tapimas priimančiąja šeima – puiki mintis, jei norite pažinti kitos šalies kultūrą, papročius, tradicijas ir gyvenimo būdą bei pasidalinti savuoju su mainams atvykusiu moksleiviu. Jūsų šeimos kasdieninis gyvenimas mainų moksleiviui atrodo neįprastas, todėl vien būdami savimi jau esate pavyzdys ir turite galimybę palikti pėdsaką besiformuojančios asmenybės gyvenime. Būdami priimančiąja šeima prisidedate prie mūsų visų tapimo pasaulio piliečiais, tolerancijos ugdymo bei tarpusavio supratimo stiprinimo. 

Daugelis buvusių priimančiųjų šeimų teigia, kad mainų moksleivio priėmimas į savo šeimą yra išskirtinė patirtis, kuri pagyvina šeimos santykius ir leidžia pažinti pasaulį neišeinant iš namų. Šeimos, priėmusios mainų moksleivius itin vertina įgytą kultūrinę patirtį – jaunesniesiams vaikams „brolis“ ar „sesuo“ iš kitos šalies dažnai yra pirmas kita kalba kalbantis, kitaip mąstantis jiems dar naujos kultūros pavyzdys. Tokia patirtis jau nuo mažų dienų moko tolerancijos, plečia akiratį ir skatina ateityje domėtis pasauliu, mokytis užsienio kalbų, siekti pažinti ir suprasti tai, kas neatrasta, skirtinga ir įdomu. Paaugliams naujas bendraamžis šeimos narys atveria naujas galimybes bendrauti tarpkultūrinėje erdvėje, lavina bendravimo įgūdžius ir tiesiog tampa draugu padedant spręsti aktualius paaugliškus klausimus.

Kasdien kintančiame ir vis labiau globaliame pasaulyje tokia patirtis - nepaprastai svarbi, tad vienas iš YFU tikslų - rasti moksleiviams šeimas, kuriose jie taptų tikrais nariais, dalintųsi bendrais interesais, paragintų naujai pažvelgi į savo pačių tradicijas ar papročius ir padėtų iš naujo atrasti savo šalies grožį.

Šeimos įsitraukimas į programą - ką turime daryti kaip priimanti šeima?

Kiekvienam atvykstančiam mainų moksleiviui labai svarbu Lietuvą pažinti ne žvalgantis pro turistinio autobuso langą, o gyvenant naujoje šeimoje, aplinkoje, kurią jis gali drąsiai vadinti savo namais. 

Atvykusiam moksleiviui šeimoje prašome suteikti erdvę, kurioje jis galėtų ilsėtis, mokytis ar kai reikia pabūti vienas. Atskiras kambarys mainų moksleiviui nėra būtinas - jis gali kambariu dalintis ir su kitais to pačios lyties Jūsų šeimos vaikais. Be to, jis turėtų prisidėti prie namų ruošos darbų, kuriais dalinasi visa šeima. Mes siekiame, kad mainų moksleivis taptų lygiaverčiu Jūsų šeimos nariu - su tokiomis pat teisėmis ir pareigomis, kaip ir kiti šeimos nariai. Gimtieji moksleivių tėvai ir toliau lieka finansiškai bei teisiškai atsakingais už mainų programoje dalyvaujančius savo vaikus - tai numatyta sutartyse ir susitarimuose tarp YFU ir gimtosios moksleivio šeimos. 

Kadangi YFU organizuojamos mainų programos yra edukacinės, kiekvienas mainų moksleivis privalo lankyti mokyklą. Spręsdami, kokią mokyklą lankys kiekvienas mainų moksleivis, mes visada atsižvelgiame į priimančios šeimos pageidavimus – galbūt yra galimybė lankyti tą pačia mokyklą, kaip ir kiti šeimos vaikai ar pasirinkti tą, kuri yra arčiausiai namų.

Jūs neprivalote dalyvauti tėvų susirinkimuose. Jūsų įsitraukimas priklauso nuo jūsų pačių noro ir iniciatyvos. Kai kurios priimančios šeimos aktyviai dalyvauja mainų moksleivio mokyklos gyvenime, kitos mažiau. Kontaktą su mokykla taip pat palaiko ir YFU Lietuva biuras. Svarbu su YFU biuru aptarti, kokios pozicijos norėtumėte laikytis. 

Parama ir mokymai šeimoms

Kiekvienam atvykusiam moksleiviui ir priimančiąjai šeimai YFU Lietuva paskiria kontaktinį žmogų (mentorių), kuris padeda atsakyti į kylančius klausimus ir stebi, kaip moksleiviui sekasi integruotis naujoje aplinkoje. Tiek moksleivis, tiek priimančioji šeima bet kuriuo paros metu gali susisiekti su mentoriumi ar kitais YFU Lietuva atstovais.

Šeimoms rekomenduojame aktyviai dalyvauti YFU Lietuva organizuojamuose šeimų mokymuose ir seminaruose (bent jau vienam iš tėvų, o geriausia abiems tėvams). Juk tai ne vien atvykstančio mainų moksleivio projektas, tai visos Jūsų šeimos projektas! Mokymai tėvams - ne tik apie mainų programą, kuria pridėtinę vertę jums kaip šeimai. Reguliarių mokymų metu tobulinami tėvystės įgūdžiai, suteikiama papildomų žinių sprendžiant šeimos klausimus, o nemažiau svarbu, kad mokymų turinį visada kviečiame kurti kartu pagal jums svarbius klausimus. 

Išlaidos

Šeimos, mainų moksleiviui nusprendusios atverti savo namų duris, tai daro savanoriškai ir finansinio atlygio už moksleivio priėmimą negauna.

Priimanti šeima įsipareigoja suteikti moksleiviui gyvenamąją vietą ir maitinimą tris kartus per dieną T.y., moksleivis mokykloje arba mieste pavalgo už savo lėšas, bet turėtų turėti galimybę įsidėti maisto iš namų. Asmeninėmis išlaidomis (laisvalaikiu, transportu, drabužiais, mokymosi priemonėmis, mokamomis užklasinėmis veiklomis ir kt.) mainų moksleiviai rūpinasi patys, o priimančioji šeima jiems suteikia pastogę, vietą mokytis ir pasirūpina maitinimu.

Moksleivis:

  • Pats moka už savo laisvalaikį, popamokines veiklas, išvykas, įskaitant ir keliones, kai keliaujama su šeima, nebent šeima nori kitaip. 
  • Pats perka drabužius, kanceliarines prekes ir kitus daiktus.
  • Pats moka už transportą ir telefono kortelę/paslaugas.

Moksleivio taisyklės draudžia skolintis pinigų iš priimančios šeimos.

Kriterijai tapti priimančiąja šeima

Svarbiausias kriterijus būsimoms priimančiosioms šeimoms – noras priimti mainų moksleivį į savo šeimą. YFU tikslas – skatinti toleranciją ir ugdyti platų žvilgsnį į pasaulį, todėl nėra svarbu, ar Jūsų šeima gyvena dideliame mieste, ar mažame Lietuvos miestelyje, neskirstome šeimų pagal tautybę, religiją ar gyvenimo būdą. Moksleivius priima įvairiausios šeimos – tos, kurios jau yra užauginusios savo vaikus, auginančios paauglius ar tik pradedančios auginti mažuosius, vienišos ar daugiavaikės.

Išskirtinis dėmesys ar nuolatinė priežiura į Jūsų šeimą atvykusiam moksleiviui nėra būtini - į Lietuvą atvykstantys 15-18 metų amžiaus paaugliai eina į mokyklą, susiranda draugų, dalyvauja užklasinėje veikloje ir yra pakankamai savarankiški. 

Tapkit priimančiąja šeima Susisiekit su mumis

Mano nuostabai, JAV buvo visiškai kitaip nei Europoje. Jaučiausi lyg būčiau filme. Patirtis nepakartojama!
Aistė
manų metai JAV

57
6 savaitės pažinti šalį yra tikrai per trumpas laiko tarpas. Jei rinkčiausi dar kartą, tai vykčiau mainams ilgesniam...
Julija
vasaros programa Vokietijoje
Jei tektų pakartoti mainus, neabejotinai rinkčiausi Braziliją. Ten atradau savo svajonę –  muziką. 
Algimantas
Brazilija