Privatumo politika

Privatumo politika apibrėžia pagrindines asmens kontaktinės informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisykles, naudojantis YFU.LT svetaine. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti svetainės naudotojų pateiktus duomenis nuo neteisėto naudojimo. Rūpindamiesi

asmens duomenų saugumu ir remdamiesi nuo 2018 metų gegužės 25 dienos visoje Europos Sąjungoje įsigaliojusiu Bendruoju duomenų apsaugos reglamentui (BDAR) kviečiame tave susipažinti su mūsų taikoma YFU privatumo politika. Visi tavo pateikti duomenys bus tvarkomi tik atrankos į mainus tikslu, nebus atskleisti kitiems asmenims, išskyrus YFU Lietuva darbuotojus, atsakingus už atrankos vykdymą ir saugomi 3 mėnesius nuo atrankos į mainus pabaigos.
 

Perskaitę šį dokumentą, jūs sužinosite, kaip saugomi ir kam naudojami jūsų pateikti duomenys. Jeigu naudojatės YFU.LT sistema, vadinasi, jūs perskaitėte ir sutikote su šia privatumo politika. Sistema yra nuolatos atnaujinama ir pildoma naujomis funkcijomis bei paslaugomis, todėl atitinkamai atnaujinamas ir šis dokumentas. Jeigu kils klausimų dėl šios privatumo politikos, galite susisiekti su mumis el. paštu info@yfu.lt

Sistemos YFU.LT tvarkomų asmens duomenų valdytojas – Asociacija „Tarptautiniai moksleivių mainai,“ juridinio asmens kodas 301830952, adresas korespondencijai Antakalnio g. 17, Vilnius (Vilnius Tech park, 5 pastatas).

Šios Privatumo politikos nuostatos galioja visiems asmenims, apsilankiusiems YFU.LT internetinėje svetainėje (toliau – Sistema), veiksmams, kuriuos jie gali atlikti Sistemoje, įskaitant (bet neapsiribojant) kontaktinių duomenų pateikimą bei gavimą, naudojimąsi paieškos galimybėmis, skelbiamos informacijos skaitymą (toliau – Paslaugos).

Naudodamasis Paslaugomis asmuo be išlygų ir apribojimų sutinka su šia Privatumo politika, kurioje nustatyti asmens informacijos rinkimo tikslai ir būdai, jos saugojimo sąlygos ir pan. Jei asmuo nesutinka su šia Privatumo politika, asmuo neturi teisės naudotis jokiomis Sistemos Paslaugomis.

Asmenų pateikiamus asmeninius duomenis saugo ir administruoja YFU.LT. Nei YFU.LT, nei kokios nors trečiosios šalies sprendimu, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus, asmenų asmeniniai duomenys negali būti perduoti trečiosioms šalims be atskiro ir aiškaus asmens sutikimo.

Kiekvienas asmuo turi teisę lankytis Sistemoje nesuteikdamas apie save jokios informacijos.

YFU.LT primygtinai pataria visiems tėvams ir globėjams mokyti savo vaikus saugaus ir atsakingo asmeninių duomenų disponavimo internete. Asmenys, neturintys 18 metų, neturėtų perduoti savo asmeninės informacijos Sistemai be tėvų ar globėjų leidimo. YFU.LT niekada neatskleis šių duomenų trečiosioms šalims be asmens sutikimo.

YFU.LT turi teisę savo nuožiūra, visapusiškai ir bet kokiu, Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu, būdu naudotis visa sukaupta informacija apie asmenį, siekdami Sistemoje besilankantiems asmenims suteikti aukščiausios kokybės paslaugas.

Naudotojų duomenų pateikimas                      

Sistemoje teikiantys savo kontaktinę informaciją asmenys suvokia, sutinka ir pageidauja, kad ją galėtų rasti ir su jais susisiekti YFU.LT.

YFU.LT kontaktinius duomenis, pateiktus Sistemoje, apdoroja rankiniu ir automatiniu būdais. Jei asmuo nesutinka, kad jo asmeninius duomenis tvarkytų YFU.LT, asmuo turi teisę nesinaudoti Sistema ir nepateikti savo kontaktinių duomenų.

Be duomenų rinkimo per Sistemą, asmuo gali būti paprašytas pateikti savo asmeninius duomenis bendraujant laiškais ar telefonu su YFU.LT, užsakymo ar kitų paslaugų teikimo metu, gaunant paslaugas jau po paslaugos įsigijimo. Tokiu atveju asmuo gali būti paprašytas duoti savo sutikimą pateiktų asmeninių duomenų YFU.LT apdorojimui, jei tokio sutikimo reikalauja įstatymas ir asmuo nėra jo davęs.                         

Saugomi asmenų pateikti kontaktiniai duomenys: vardas ir pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris ar bet kokie kiti duomenys, kuriuos asmuo laisva valia pateikė YFU.LT.

YFU.LT stebi Sistemos lankomumą ir renka informaciją apie tai, kiek asmenų apsilankė Sistemoje, koks yra asmenų interneto paslaugų teikėjo serverio srities (domeno) pavadinimas ir pan. Tokia informacija yra renkama automatiškai, apsilankymo Sistemoje metu. Tai padeda YFU.LT suprasti, kaip asmenys naudojasi Sistema bei suteikia galimybę gerinti Sistemos teikiamas paslaugas.

Asmuo supranta ir sutinka su tuo, kad YFU.LT renka informaciją apie asmenį naudodamiesi slapukais (angl. cookies) ir (ar) tinklalapio indikatoriais (angl. web beacons).

Asmeninės informacijos panaudojimo tikslai

Toliau yra paminėti pavyzdžiai, kokiems tikslams YFU.LT gali naudoti asmenų kontaktinę informaciją:                     

  • tam, kad galėtų pasiūlyti specializuotas Paslaugas bei tikslinę reklamą;
  • turėdami asmens sutikimą YFU.LT gali siųsti elektroninius laiškus apie savo Paslaugas, kurios, YFU.LT nuomone, gali sudominti asmenį.

Asmens duomenų saugojimo trukmė

YFU.LT naudotojų kontaktinius duomenis saugo ne ilgiau kaip vienerius metus po to, kai asmuo raštu ar automatiniu būdu atsisako YFU.LT teikiamų paslaugų.                      

Visos čia pateiktos Privatumo politikos nuostatos gali būti YFU.LT vienašališkai keičiamos ir pildomos. Tokie pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Sistemoje, o prisiregistravusiems asmenims apie juos dar pranešama nurodytu el. paštu. Jei asmuo po Privatumo politikos pakeitimų paskelbimo naudojasi Sistema ir (ar) Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais pakeitimais.

Sistemoje besilankantys asmenys įsipareigoja įsitikinti, kad yra susipažinę su naujausia Privatumo politikos nuostatų versija.

Šioms Privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių Privatumo politikos nuostatų kilę ginčai bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus – Lietuvos Respublikos teisme pagal Asociacijos „Tarptautiniai moksleivių mainai“ buveinės vietą.

Sutikimą tvarkyti pateiktus asmens duomenis galite bet kada atšaukti, atsiuntę laišką el. p. bdar@yfu.lt.
Visais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais galite kreiptis el. paštu info@yfu.lt arba telefonu +370 (684) 19 926.

Sprendimas praleisti metus už tūkstančių kilometrų nuo namų buvo geriausias iki šiol.
Akvilė
mainų metai Čilėje

27
Žmonės ten itin draugiški ir gali padaryti vakarėlį iš oro. Čilė puikiai tinka tiems, kurie nori gerai praleisti...
Dominykas
manų metai Čilėje
6 savaitės pažinti šalį yra tikrai per trumpas laiko tarpas. Jei rinkčiausi dar kartą, tai vykčiau mainams ilgesniam...
Julija
vasaros programa Vokietijoje