2018 m. veiklos ataskaita

Asociacija „Tarptautiniai moksleivių mainai", jau nuo 2000 metų vykdo YFU Lietuva veiklas ir pasisako už jų kokybės, skaidrumo ir tvarumo skatinimą. Kviečiame susipažinti su mūsų viešai skelbiamomis veiklos ataskaitomis ir metiniais pranešimais:

Žmonės ten itin draugiški ir gali padaryti vakarėlį iš oro. Čilė puikiai tinka tiems, kurie nori gerai praleisti...
Dominykas
manų metai Čilėje

22
Neįmanoma apibūdinti JAV kultūros. Kiekviena valstija, kiekvienas miestelis, kiekvienas žmogus čia skirtingas ir gali atrasti...
Elena
manų metai JAV
Pažinau naują kultūrą, išmokau kalbą, supratau save ir tai, ko noriu iš gyvenimo.
Kristina
mainų metai Belgijoje